Tryggere bolighandel

Dine rettigheter ved salg/kjøp av brukt bolig (avhendingsloven 2022)

Follo og Nordre Østfold tingrett gir boligkjøper fullt medhold i boligtvist: Et eksempel på effekten av de nye reglene i avhendingsloven
Featured

Follo og Nordre Østfold tingrett gir boligkjøper fullt medhold i boligtvist: Et eksempel på effekten av de nye reglene i avhendingsloven

Denne uken vant boligkjøpere frem med sine krav mot selger og boligselgerforsikringsselskapet Anticimex AS basert på de nye reglene i avhendingsloven. Oslo Advokatkontor AS ved senioradvokat Tine Beate Eriksen bistod boligkjøperne som ble tilkjent over 1,4 millioner kroner i prisavslag, og med tillegg av forsinkelsesrenter og fulle sakskostnader. Saken
7 min read
Feil på el-anlegg. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen
Tryggere bolighandel Featured

Elektrisk anlegg uten samsvarserklæring gav 1,5 millioner i prisavslag til boligkjøper

Kjennskap til hvilke regler som gjelder elektrisk anlegg ved salg og kjøp av bolig vil gi tryggere bolighandel for alle involverte parter. Selgere, kjøpere, meglere, takstmenn må ha kjennskap til hvem som har lovlig kan utføre arbeider på el-anlegg og hvilken dokumentasjon som må utarbeides (samsvarserklæring, risikovurdering og sluttkontroll). Etter
5 min read