Høyesterett - viktige dommer

Høyesterett er landets øverste domstol og en av tre statsmakter. Tryggere bolighandel analyserer de viktigste dommene etter boligkjøp.