Bori II-dommen (Branncelle-dommen)

Selgerforsikringen krevde regress av den kontrollansvarlige ved oppføring av enebolig med separat hybelleilighet, da han hadde gitt uriktige opplysningen om brannsikringen. Høyesterett avviste kravet

Bori II-dommen (Branncelle-dommen)
Gammel villa på Nordstrand utenfor Oslo. Illustrasjonsfoto: Tryggere Bolighandel

Instans: Norges Høyesterett - Dom
Dato: 2017-09-28
Stikkord: (Bori II dommen). (Branncelle-dommen). Branncelle. Boenhet. Separat hybelleilighet. Avhendingsloven. Kontrollansvar. Kontrollansvarlig. Rekkevidden av erstatningsvernet.

Sammendrag

Resultatet i Bori II-dommen var at den kontrollansvarlige ble frikjent for erstatningsansvar.

Saken gjaldt oppføring av en enebolig med hybelleilighet, der leiligheten måtte oppfylle kravene til såkalte «brannceller» for å hindre spredning av brann og røyk. Den kontrollansvarlige, en tømrer, var også ansvarlig utførende, og basert på ønsker om endring fra oppdragsgiver ble gipsplater byttet ut eller droppet. Dette medførte at kravene til branncelle ikke ble oppfylt. Som kontrollansvarlig gikk han deretter god for at jobben var forskriftsmessig gjort.

Kostnadene med utbedring av den manglende brannsikringen ble dekket av forsikringsselskapet (Protector Forsikring ASA) som hadde gitt eierskifteforsikring i forbindelse med et senere salg.

Selskapet krevde den utbetalte forsikringssummen erstattet av den kontrollansvarlige.

Kravet ble ikke tatt til følge av Høyesterett. Det ble uttalt at en slik bredere avveining som spørsmålet om erstatningsansvar for kontraktsmedhjelpere på ulovfestet grunnlag må vurderes ut fra, ikke ga grunnlag for erstatningskravet.

Høyesterett begrunnet dette med at den kontrollansvarliges opptreden

  • ikke hadde vært grovt uaktsom,
  • det dreide seg om byggtekniske feil som lot seg utbedre med relativt begrensede kostnader,
  • og at det uriktige grunnlaget for ferdigattesten ikke hadde medført at de siste kjøperne hadde kommet i en særlig vanskelig stilling.

Les hele dommen - klikk her