Skjeggkre-dommen (HR-2021-668-A)

Kjøper fikk ikke prisavslag for skjeggkre pga selger hadde gjennomført vellykket sanering. Problemet var borte og det var ingen restlyte.

Skjeggkre-dommen (HR-2021-668-A)
Skjeggkre ble fjernet av selger med sanering. Høyesterett kom da til at kjøper ikke hadde krav på prisavslag.

Instans: Norges Høyesterett - Dom
Dato: 26. mars 2021
Stikkord: Avhendingsloven. Prisavslag. Skjeggkre, restlyte, retting, sanering.

Sammendrag

Etter at det var dokumentert angrep av skadedyret skjeggkre i en bolig som var solgt «som den er», hadde selgerne engasjert et skadedyrfirma til å rette mangelen. Selgers sanering var vellykket.

Det måtte legges til grunn at boligen etter dette var blitt fri for skjeggkre.

Siden mangelen var rettet, og det ikke var godtgjort noe verdifall som følge av risikoen for at bestanden ville ta seg opp igjen, var det ikke grunnlag for prisavslag for såkalt restlyte, jf. avhendingsloven § 4-12 andre ledd.

Kjøperne kunne heller ikke kreve prisavslag for de midlertidige bruksulempene de hadde hatt som følge av rettingen. Denne hadde skjedd innen rimelig tid og uten urimelig ulempe for kjøperne, jf. avhendingsloven § 4-10 første og tredje ledd.

Selgerne og deres forsikringsselskap ble frifunnet.