Kistebakkane-dommen (Rt-2010-103)

Reparasjonskostnader som utgjorde 3,36 % av kjøpesummen ikke tilfredsstilte det kvantitative elementet i vesentlighetskravet. Det var for sent å vente med å reklamere etter mer enn 3 måneder

Kistebakkane-dommen (Rt-2010-103)
Illustrasjonsfoto: Tryggere Bolighandel

Instans: Norges Høyesterett - Dom.
Dato: 2010-02-09
Stikkord: (Kistebakkane). Avhendingsloven. Mangel. Prisavslag. Reklamasjon.

Sammendrag

Saken gjaldt krav om prisavslag etter avhendingsloven § 4-12 jf. § 3-9 annet ledd og om det var reklamert «innan rimeleg tid», jf. avhendingsloven § 4-19.

Høyesterett kom til at reparasjonskostnader som utgjorde 3,36 % av kjøpesummen ikke tilfredsstilte det kvantitative elementet i vesentlighetskravet.

Høyesterett fant at kjøperen ikke kunne forvente at en eldre bolig på ethvert punkt oppfylte krav til god håndverksskikk og teknisk forskrift slik at det kvalitative elementet i vesentlighetskravet etter avhendingsloven § 3-9 heller ikke var oppfylt.

Manglene ved boligen ble oppdaget to og et halvt år etter overtakelsen og kjøper reklamerte først mer enn tre måneder etter dette.

Høyesterett kom til at omstendighetene i saken gjorde at reklamasjonen var for sent fremsatt.