Rotte-dommen II (Rt-2010-1305)

I Rotte-dommen (Rt-2010-1305) ble svakheter i gulv (i felles konstruksjonen) ansett å gi grunnlag for prisavslag etter avhendingsloven

Rotte-dommen II (Rt-2010-1305)
Photo by Syl Pierce / Unsplash

Instans: Norges Høyesterett - Dom.
Dato: 2010-11-01
Stikkord: Mangel på fellesområde (rotter i gulv). Prisavslag. Avhendingsloven § 4-12. Eierseksjonsloven § 23.


Sammendrag

Etter overtakelsen av en leilighet ble det konstatert rotteangrep i seksjonens gulv- og veggkonstruksjoner som følge av mangelfulle moderniseringsarbeider og leiligheten ble etter hvert ubeboelig.

Saken gjaldt krav om prisavslag etter avhendingsloven ved mangel i et fellesareal som direkte berører en eierseksjon i et boligsameie.

Høyesterett kom til at gulvkonstruksjonen var et fellesområde som i forhold til avhendingsloven måtte anses forbundet med bruksenheten og dermed var en del av denne.

Sameiets betaling for utbedringsarbeider hindret ikke at kjøperen kunne kreve kostnadene dekket under eierskifteforsikringen.

Misligholdsansvaret ble ikke redusert av at kjøperen hadde fått hjelp og støtte fra tredjepart til mangelutbedring.

Sameiet hadde ved betalingen heller ikke fått kjøperens krav overdratt til seg.