Lagmannsrett

Lagmannsretten er andre nivå i det norske domstolssystemet og ankedomstol for saker fra tingretten, i så vel sivile saker som straffesaker. Det er seks lagmannsretter i Norge: Agder, Borgarting, Eidsivating, Frostating, Gulating og Hålogaland
Feil på el-anlegg. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen
Avhendingsloven (2022) Fremhevet

Elektrisk anlegg uten samsvarserklæring ga 1,5 millioner i prisavslag til boligkjøper

Kjennskap til hvilke regler som gjelder elektrisk anlegg ved salg og kjøp av bolig vil gi tryggere bolighandel for alle involverte parter. Selgere, kjøpere, meglere, takstmenn må ha kjennskap til hvem som har lovlig kan utføre arbeider på el-anlegg og hvilken dokumentasjon som må utarbeides (samsvarserklæring, risikovurdering og sluttkontroll). Etter
5 min read