Bori IV-dommen (HR-2021-2201-A)

Spørsmålet er hva som kreves for at entreprenørens rolle som ansvarlig etter plan- og bygningsloven kan utløse ansvar overfor tredjemann etter alminnelig erstatningsrett – såkalt deliktsansvar.

Bori IV-dommen (HR-2021-2201-A)
Bilde fra sak i Høyesterett sine lokaler. Foto: advokat Glenn Ulrik Halvorsen

Instans: Norges Høyesterett – Dom
Dato: 12. november 2021
Stikkord: (Bori IV - dommen). Entrepriserett. Erstatning. Tredjemannsansvar. Foreldet krav. Bustadoppføringsloven. Borettslag. Plan- og bygningsloven. Deliktansvar.

Sammendrag

Saken handlet om en bygning en entreprenøren oppførte på begynnelsen av 2000-tallet. Byggherre var et aksjeselskap, som ble oppløst etter at boligene var overdratt til et borettslag. 10 år etter overtagelsen reklamerte borettslaget overfor entreprenøren over vanninntrengning og råte i vindusprofiler.

Spørsmålet er hva som kreves for at entreprenørens rolle som ansvarlig etter plan- og bygningsloven kan utløse ansvar overfor tredjemann etter alminnelig erstatningsrett – såkalt deliktsansvar.

Høyesterett kom til at det ikke var tvilsomt at supplerende ansvarsregler kan påberopes ved siden av bustadoppføringslovens regler, med den virkning at entreprenørens ansvar utvides i tid.

Høyesterett la vekt på «håndhevingssynspunkter» i vurderingen:

Jo mer tapsbringende, grove eller vesentlige pliktbruddene er, desto større behov vil det være for å kunne sanksjonere dem gjennom et økonomisk ansvar også overfor tredjemann.

Feilen fra ansatte hos entreprenøren påførte borettslaget utbedringskostnader i størrelsesorden 650 000 kroner. Kostnadene gjaldt utbedring av vinduer i fellesområdene og berører ikke leiligheten til den enkelte boligeier.

Totalbeløpet (5 000 kroner per leilighet) ble av Høyesterett vurdert som beskjedne og ikke "massive", som i de andre Bori-dommene. Borettslaget hevdet at man måtte ta med andre feil og mangler på fasaden i totalbedømmelsen. Høyesterett var ikke enig i dette, da disse hadde funnet sin løsning på et annet erstatningsgrunnlag.

Høyesterett kom uansett til at det totale omfang av feil og mangler ikke var "massive", slik situasjonen var i Bori I-dommen og Bori III-dommen (Solem-dommen).

Konklusjonen til Høyesterett var klart at entreprenørens eventuelle pliktbrudd ikke falt inn under den strenge normen som er etablert i de andre Bori-dommene, for å bli erstatningsansvarlig ovenfor boligeierne i borettslaget.

Entrenprenøren ble frifunnet av Høyesterett.


Skrevet av glenn@oslo-advokatkontor.no.

Erstatning, prisavslag og heving av boligkjøp - | Spesialister innen eiendom
Erstatning og heving av boligkjøp kan man kreve hvis du har oppdaget feil og mangler ved ditt boligkjøp? Kontakt oss for gratis rådgivning.
Ønsker du en gratis vurdering av din sak, er det bare å ta kontakt. 
Advokat Glenn Ulrik Halvorsen. Ekspert på boligtvister.
Advokat Glenn Ulrik Halvorsen. Ekspert på boligtvister.

Oslo Advokatkontor AS ved advokat Glenn Ulrik Halvorsen har bistått 1000+ i boligtvister de siste 15 årene. Advokatguiden har rangert han på følgende måte:

Skjermbilde fra advokatguiden.no
Skjermbilde fra advokatguiden.no