Advokat Glenn Ulrik Halvorsen

Advokat Glenn Ulrik Halvorsen har siden 2001 arbeidet utelukkende med boligtvister. Til daglig arbeider Halvorsen som advokat og daglig leder i Oslo Advokatkontor AS.

Bori I-dommen (Rt-2015-276)

I Bori I dommen tok Høyesterett stilling til et erstatningskrav mot ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende. Denne forsømmelsen hadde ikke bare offentligrettslige konsekvenser, men kunne også medføre ansvar på privatrettslig grunnlag for tredjemanns tap som følge av pliktbruddet.