Feil om bad i ny forskrift til avhendingsloven (tryggere bolighandel)

Feil i ny forskrift til avhendingsloven (tryggere bolighandel) er oppdaget om våtrom / baderom. Dersom dette ikke rettes vil dette gi unødvendige tvister etter boligkjøp.

Feil om bad i ny forskrift til avhendingsloven (tryggere bolighandel)
Photo by Michiel van Kaam / Unsplash

Den nye forskriften til avhendingsloven om godkjent tilstandsrapport er dessverre full av feil. Departementet gjorde ferdig forskriften i juni 2021 og bærer nok preg av hastverksarbeid.

Feil i forskriften om våtrom

Forskriftens paragraf 2-2 om våtrom opplyser følgende:

For å undersøke om våtrommet har en fuktskade som definert i den til enhver tid gjeldende bransjestandarden for fuktsikker bygning, skal den bygningssakkyndige bore et hull på minimum 73 mm fra et tilstøtende rom eller fra undersiden.

Problemet med den "gjeldende bransjestandarden"

Problemet er at forskriften viser til standarder som ikke fins. Hverken SINTEF eller andre aktører har noen gang hørt om den "gjeldende bransjestandarden" slik forskriften nevner. I tillegg er det høyst uklart om referansen på boring av hull med 73 mm gjelder diameteren på hullet eller dybden på hullet. Dette vil garantert gi konflikter eller tvister om dette ikke rettes opp før 1. januar 2021.

Problemet med våtromssertifikat

I forskriftens paragraf 2-2 om våtrom er det videre bestemt følgende:

Hulltaking kan også unnlates når den bygningssakkyndige vurderer det som unødvendig, for eksempel fordi våtrommet har et system for fuktovervåking, eller fordi boligen er nylig oppført eller renovert og har våtromssertifikat eller annen tilsvarende dokumentasjon på funksjonstesting.

Med andre ord kan man la være å ta hull i tilstøtende rom dersom badet er oppført eller renovert med "våtromssertifikat".

Problemet er at våtromssertifikat for våtrom eller baderom ikke finnes. Det er ingen som har sett eller hørt om et slikt "våtromssertifikat".

Man kan for eksempel ha teknisk godkjenning på prefabrikerte våtrom. Eller så kan bedrifter eller håndverkere ha "våtromssertifikat". Men dette er noe helt annet.

Feilen ligger i at "våtromssertifikat" i forskriften er relatert til våtrommet og ikke fagpersonene som har oppført badet eller våtrommet.

Illustrasjonsfoto: Tryggere Bolighandel

Konklusjon

Tilbakemelding fra departementet er at disse feilene vil bli rettet opp.

Dersom feilene i forskriften til avhendingsloven (tryggere bolighandel) ikke rettes opp, vil dette dessverre kunne føre til mange unødvendige tvister og konflikter.

Skrevet av glenn@oslo-advokatkontor.no.

Erstatning, prisavslag og heving av boligkjøp - | Spesialister innen eiendom
Erstatning og heving av boligkjøp kan man kreve hvis du har oppdaget feil og mangler ved ditt boligkjøp? Kontakt oss for gratis rådgivning.

Annonse: Oslo Advokatkontor gir gratis saksvurdering, ta kontakt i dag!