Manglende hulltaking greit, ifølge lagmannsretten

Manglende hulltaking greit, ifølge lagmannsretten
Illustrasjonsfoto: Tryggere Bolighandel

Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) har strenge krav til hulltaking. Den nylig avsagte dommen fra Borgarting lagmannsrett viser at det ikke automatisk blir avvik i tilstandsrapporten dersom man unnlater hulltaking.

Saken gjaldt en bolig fra 1988 som var 34 år på salgstidspunktet. Under renoveringen av boligen oppdaget kjøperne fukt i veggen mellom badet og kjøkkenet. Kjøperne mente at tilstandsrapporten var ugyldig blant annet fordi det ikke var boret hull for å sjekke fukt, slik forskriften § 2-2 fjerde ledd bestemmer.