SMS reparerte feil i tilstandsrapport

SMS reparerte feil i tilstandsrapport
Illustrasjonsfoto av Tryggere Bolighandel

I den nylig avsagte dommen fra lagmannsretten, behandler lagmannsretten for første gang spørsmålet om en tilstandsrapport er gyldig etter de nye endringene i avhendingslova. I denne saken kom det nye opplysninger om fukt på SMS underveis i budrunden. Retten mente at SMSen reparerte feil opplysninger i tilstandsrapporten.

SMS fra megler

Forut for budprosessen, men etter at det var utarbeidet tilstandsrapport, oppdaget selgeren avflasset murpuss i en av bodene. Takstmann måtte foreta en ytterligere befaring, og de nye målingene påviste fukt. Megleren sendte derfor en sms til samtlige budgivere som lød som følgende, "Det er avdekket avflasset murpuss i bod på yttervegg mot overliggende nabo. På denne veggen er det også forhøyede fuktverdier. Dreneringen bør utbedres, evt. kan en løsning være å montere elektroniske dioder på innside av veggen."