Advokat brukte AI til å avsløre bløff under rettssak

Advokat brukte AI til å avsløre bløff under rettssak
Manglende samsvarserklæring på el-anlegg skapte trøbbel for boligkjøper. Illustrasjonsfoto: Glenn Ulrik Halvorsen

-3 dager i Eidisivating lagmannsrett i en boligsak viser at man må faktasjekke vitner innen elektro, dette sier advokat Glenn Ulrik Halvorsen. Han brukte AI for å faktasjekke vitneforklaringene fortløpende og det kom frem at vitnet forsøkte seg på en “bløff”.

Ulovlig elektrisk anlegg

Bakgrunnen for saken var at boligkjøper oppdaget at el-anlegget ikke hadde samsvarserklæring, slik det er lovpålagt. Et av spørsmålene i saken var om et godkjent elektrisk firma 12 år etter at boligen ble bygget kan utarbeide lovpålagt dokumentasjon som kreves på et elektrisk anlegg, uten å gå inn i konstruksjonen. Kjøpersiden mente at det kan man ikke, da det er umulig å kontrollere et skjult elektrisk anlegg.

Dette er bilde fra branntilløp på boligens utekjøkken, og bare flaks hindret at boligen ikke brant ned. Dette manglet også lovpålagt dokumentasjon. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen

Avslørte bløff

Selgers takstmann hevdet under sin forklaring i retten at lovverket åpnet for at man kunne utføre kontroll i ettertid uten å åpne skjult anlegg i gulv og vegger, og viste til NEK 400 kapittel 62 om «periodisk verifikasjon» av el-anlegg. Advokat Glenn Ulrik Halvorsen reagerte på at vitnene til selgerforsikringen sa at man kunne ta en visuell kontroll av anlegget og på det grunnlag utstede lovpålagt dokumentasjon. Dette så lenge el-anlegget ikke var brannfarlig, ble det hevdet.

Han bestemte seg derfor for å faktasjekke påstanden med kunstig intelligens (AI). AI kom til motsatt resultat enn hva selgerforsikringens vitne sa. Advokat Halvorsen ba derfor om en pause, slik at han kunne få en kopi av NEK 400 kapittel 62. Her kunne han se at verifikasjon av el-anlegg skal skje når el-anlegget er nytt (etter NEK 400 kapittel 61) og ikke f.eks. 12 år senere (som i denne saken). Det er umulig å kontrollere et anlegg som ligger skjult i konstruksjonene og utføre det som er bestemt i NEK 400 kapittel 61.

For å få utstedt lovpålagt dokumentasjon på et el-anlegg flere år etter at det er satt opp, må alt skjult anlegg åpnes opp. I denne saken var det estimert å koste ca 2 millioner kroner. - Dette var kanskje årsaken til at selgerforsikringens vitner var villig til å forsøke seg på en “bløff” for å begrense selgerforsikringen sitt ansvar for denne kostnaden, sier advokat Halvorsen.

💡
Problemer med fravær av lovpålagt dokumentasjon på elektrisk anlegg Mangler du lovpålagt dokumentasjon på ditt el-anlegg i boligen, vil dette f.eks. kunne medføre avkortning fra eget forsikringsselskap om det skulle begynne å brenne. Uten dokumentasjon vet du ikke om det elektriske anlegget er utført i henhold til krav om sikkerhet for materiell og personer. Fravær av lovpålagt dokumentasjon (samsvarserklæringer, risikovurdeirnger og sluttkontroller er i strid med NEK 400 kapittel 6 (verifikasjon av nytt anlegg). Lovpålagt dokumentasjon sikrer at det er utført grundig sluttkontroller og risikovurderinger, noe som bidrar til å forebygge skader, brann og andre ulykker.

Bilde av NEK 400 kapittel 61. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen