El-anlegg uten samsvarserklæring gir boligeier et stort problem

El-anlegg uten samsvarserklæring gir boligeier et stort problem

3 dager i Eidisivating lagmannsrett i en boligsak viser at man må faktasjekke vitner inne elektro. Vi brukte AI for å faktasjekke vitneforklaringene fortløpende og det kom frem at vitnet forsøket seg på en “bløff”.

Bløffen var at man viste til NEK 400 kapittel 62 og hevdet at dette gav grunnlag for å utarbeide lovpålagt dokumenetasjon 12 år etter at boligen ble bygget uten å åpne skjult anlegg i gulv og vegger etc.

Ulovlig elektrisk anlegg ⚡️ 🔥

Selgerforsikringen sine vitner innen elektro, hevdet at man i ettertid kunne utarbeide lovpålagt dokumentasjon på el-anlegget (krav i FEL § 12). De viste til NEK 400 kapittel 62 om «periodisk verifikasjon» av el-anlegg.

Dette er bilde fra branntilløp på boligens utekjøkken. Dette manglet også lovpålagt dokumentasjon og bare flaks at boligen ikke brant ned.

AI faktasjekket vitnene til selgerforsikringen 🧠 🤖

Under forklaringen til disse vitnene innen elektro faktasjekket vi påstanden om at kapittel 62 i NEK 400 (normen som anses oppfyller forskriftens krav om lovpålagt dokumentasjon).

Vitnene til selgerforsikringen sa at man kunne ta en visuell kontroll av anlegget (periodisk verifikasjon etter NEK 400 kapittel 62) og på det grunnlag utstede lovpålagt dokumentasjon. Dette så lenge el-anlegget ikke var brannfarlig, ble det hevdet (feilaktig).

AI kom til motsatt resultat enn hva selgerforsikringens vitne sa. Her er hva som kom opp:

Vi ba derfor om en pause, slik at vi kunne få en kopi av NEK 400 kapittel 62. Her kunne vi se at verifikasjon av el-anlegg skal skje når el-anlegget er nytt (etter NEK 400 kapittel 61) og ikke f eks 12 år senere (som i denne saken). Det er umulig å kontrollere et anlegg som ligger skjult i konstruksjonene ( f eks varmekabler og i vegger) og utføre det som er bestemt i NEK 400 kapittel 61.

For å få utstedt lovpålagt dokumentasjon på et el-anlegg flere år etter at det er satt opp, må alt skjult anlegg åpnes opp. 

I denne saken var det estimert å koste ca 2 millioner kroner. 

Det var kanskje årsaken til at selgerforsikringens vitner var villig til å forsøke seg på en “bløff” for å begrense selgerforsikringen sitt ansvar for denne kostnaden.

Problemer med fravær av lovpålagt dokumentasjon på elektrisk anlegg 🆘

Mangler du lovpålagt dokumentasjon på ditt el-anlegg i boligen, vil dette f eks medføre avkortning fra eget forsikringsselskap om det skulle begynne å brenne. 

Uten dokumentasjon vet du ikke om det elektriske anlegget er utført i henhold til krav om sikkerhet for materiell og personer.

Fravær av lovpålagt dokumentasjon (samsvarserklæringer, risikovurdeirnger og sluttkontroller er i strid med NEK 400 kapittel 6 (verifikasjon av nytt anlegg).

Lovpålagt dokumentasjon sikrer at det er utført grundig sluttkontroller og risikovurderinger, noe som bidrar til å forebygge skader, brann og andre ulykker.

Konklusjon🚨:

➡️ Stol aldri på selgerforsikringen sine vitner innen elektro. 
➡️ Bruk AI til å faktasjekke det de sier (spesielt når de kommer med løsninger som viser til NEK som svært få har kopier av).

Har du spørsmål om 

  • elektrisk anlegg, AI (kunstig intelligens) eller 
  • feil på elektrisk anlegg etter kjøp av bolig, 

kan jeg kontaktes på 📮 glenn@oslo-advokatkontor.no

Bilde av NEK 400 kapittel 61. Foto: Glenn Ulrik Halvorsen