Veiledning om tilstandsrapport - er Byggdirektoratet upresise?

Veiledning om tilstandsrapport - er Byggdirektoratet upresise?

Vi i Tryggere Bolighandel mener at direktoratet skriver upresist om plikten bygningssakkyndig har til å redegjøre for årsak og konsekvens av avvik i tilstandsrapporten. I denne artikkelen gir vi deg svaret på hvorfor!