Nyhetsbrev uke 24

Nyhetsbrev uke 24

Fokus på drenering 💦🛁

Hus med kjeller er mest utsatt for for fukt, sopp og råte. Det er ikke uvanlig at boligkjøpere oppdager fuktskader etter overtakelse, typisk i forbindelse med oppussing. Sviktende drenering og konstruksjonsfeil er ofte årsaken.

Denne uken har vi derfor sett nærmere på når fukt og dreneringssvikt vil kunne føre til prisavslag, les artikkelen her:

Fukt i kjelleren, når kan man kreve prisavslag?

Fukt i kjelleren, når kan man kreve prisavslag?
Hus med kjeller mest utsatt for for fukt, sopp og råte. Det er ikke uvanlig at boligkjøpere oppdager fuktskader etter overtakelse, typisk i forbindelse med oppussing. Sviktende drenering og konstruksjonsfeil er ofte årsaken. Denne artikkelen tar for seg når fukt og dreneringssvikt vil kunne føre til prisavslag, men går også

Byggeskikken for kjellere har endret seg over årene. En undersøkelse fra 2012 viste at det er flest feil og skader ved hus som er bygget i perioden fra 1965 til 1985. Nesten en tredel av husene fra denne perioden har skader eller feil. Men fuktproblemer forkommer også i nyere bygg, blant annet på grunn av slurv med byggforskriftene og dårlig utført arbeid.

Oppfatningen om at alder og levetid på dreneringen er alfa og omega når det kommer til rett til prisavslag, er imidlertid feil. Vel så viktig er hvilke risikoopplysninger som ble gitt ved salget. Disse sakene om drenering fikk ulikt utfall i Finansklagenemnda, og opplysninger om bl.a. tilstandsgrad var avgjørende:

Mangelfull drenering, alder er ikke alt for FinKN

Mangelfull drenering, alder er ikke alt for FinKN
To saker for Finansklagenemnda (FinKN) om drenering ga ulikt resultat for kjøperne. Alder, tilstandsgrad og øvrige risikoopplysninger var avgjørende for nemnda.

Har du spørsmål om tryggere bolighandel, innspill, forslag til nye artikler, domsanalyser eller saksvurderinger, kan jeg kontaktes på e-post:

helle@tryggere-bolighandel.no

Med ønske om en riktig god helg!

Vennlig hilsen
Tryggere Bolighandel

Helle H. Solli
daglig leder