Nyhetsbrev uke 17

Nyhetsbrev uke 17

Den nylig avsagte dommen fra Borgarting lagmannsretten tar for seg flere forhold av betydning for både takstmenn og boligkjøpere, og denne uken har vi fokusert på disse temaene:

Manglende hulltaking greit, ifølge lagmannsretten

Dommen viser eksempler på at det ikke automatisk blir avvik i tilstandsrapporten dersom man unnlater hulltaking i vegger. Hvis det ikke er praktisk mulig å bore hull på grunn av f.eks betongvegg, er det ikke i strid med forskriften. Les artikkelen her.

Borgarting lagmannsrett bommer kraftig på de nye reglene i avhendingsloven

At opplysninger i tilstandsrapporten er gjort kjent for kjøper gjennom salgsoppgaven friskmelder ikke en ugyldig tilstandsrapport, mener advokat Glenn Ulrik Halvorsen. I denne kronikken går Halvorsen gjennom hvorfor han mener lagmannsretten har tolket loven feil i den nylige avsagte dommen.

Mer om dommen får du i Tryggere Bolighandel neste uke!

Har du spørsmål om tryggere bolighandel, innspill, forslag til nye artikler, domsanalyser eller saksvurderinger, kan jeg kontaktes på e-post:

helle@tryggere-bolighandel.no

Med ønske om en riktig god helg!

Vennlig hilsen
Tryggere Bolighandel

Helle H. Solli
daglig leder