Forskrift til avhendingsloven (2022)

Formålet med forskriften til avhendingsloven fra 2022 er å tilrettelegge for at det utarbeides tilstandsrapporter av høy kvalitet, slik at forbrukere får et betryggende informasjonsgrunnlag før et boligkjøp. Formålet er videre at konflikter skal reduseres og at bedre informasjon før salg av bolig skal gi en mer betryggende bolighandel.