Nyhetsbrev uke 15

Nyhetsbrev uke 15

Lurer du på hvilke minstekrav som stilles til tilstandsrapport?

Direktoratet for byggkvalitet har ansvaret for faglig veiledning knyttet til kapittel 2 i forskriften om minstekrav til tilstandsrapporter. På Direktoratets hjemmesider finner man en rekke spørsmål og svar om den nye forskriften.

Direktoratet redegjør for blant annet:

  • Når hovedregelen om hulltaking for å måle fukt i våtrom etter § 2-2 kan fravikes. De svarer også på om eier kan motsette seg at det blir tatt hull.
  • Hva som er tilstrekkelig dokumentasjon på faglig god utførelse.
  • Om bygningssakkyndige skal kontrollere det elektriske anlegget, og om det skal settes tilstandsgrad på det elektriske anlegget samt rekkverk.
  • Gjennomføringen av tilstandsvurderingen.

Les hele veiledningen her:

Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)
Veiledning til forskriften som stiller minimumskrav til innholdet i tilstandsrapporter som brukes i forbindelse med salg av brukt helårs- og fritidsbolig.

Upresist om årsak og konsekvens av avvik

Tryggere Bolighandel mener at Byggdirektoratet skriver upresist om plikten bygningssakkyndig har til å redegjøre for årsak og konsekvens av avvik i tilstandsrapporten. I ukens artikkelen gir vi deg svaret på hvorfor, les saken her.

Veiledning om tilstandsrapport- er Byggdirektoratet upresise?
Vi i Tryggere Bolighandel mener at direktoratet skriver upresist om plikten bygningssakkyndig har til å redegjøre for årsak og konsekvens av avvik i tilstandsrapporten. I denne artikkelen gir vi deg svaret på hvorfor!

Har du spørsmål til dette eller forslag til nye artikler, send e-post til:

helle@tryggere-bolighandel.no

Med ønske om en riktig god helg og nyt vårværet!

Vennlig hilsen
Tryggere Bolighandel

Helle H. Solli
redaktør og daglig leder