Nyhetsbrev uke 23

Nyhetsbrev uke 23

Økning i konflikter om bolig

Boligselgere og kjøpere opplever stadig flere konflikter. I 2023 mottok Finansklagenemnda eierskifte 988 klagesaker, en økning på 23 % fra året før. Flest klagesaker dreier seg om taklekkasje, feil ved bad, el-anlegg og drenering. Hele 75,5 % av forbrukerne fikk helt eller delvis medhold i sine saker. Dette skriver Finansavisen 3. juni.

📈

Denne uken har vi derfor gått dypere inn i noen av Finansklagenemndas siste avgjørelser:

Samme fuktproblem - forskjellige resultater hos FINKN

Disse to sakene illustrerer at samme fuktproblem kan gi forskjellige utfall hos nemnda. Begge sakene gjaldt eldre bolig, men bare den ene kjøperen fikk prisavslag. Les hvorfor her.

Samme fuktproblem - forskjellige resultater hos FINKN
To saker for Finansklagenemnda (FINKN) om fukt i kjeller ga ulikt resultat for kjøperne. Begge sakene gjaldt eldre bolig, men bare den ene kjøperen fikk prisavslag. Det avgjørende for Nemnda ble hvilke risikoopplysninger som var gitt ved salget.
Takstmann grovt uaktsom - lukket øynene for fuktskader

Takstmann grovt uaktsom - lukket øynene for fuktskader

I denne saken konkluderte Finansklagenemnda med at takstmann hadde opptrådt grovt uaktsomt, etter å ha oversett synlige fuktskader. Denne saken er et tydelig eksempel på hvilke konsekvenser det kan få dersom takstmann ikke følger kravene til utarbeidelse av takstrapport. For boligkjøpere er det en påminnelse om viktigheten av å innhente en egen fagkyndig rapport, dersom man oppdager avvik! Les saken her.

Takstmann grovt uaktsom - lukket øynene for fuktskader
Finansklagenenmda konkluderte med at takstmann hadde opptrådt grovt uaktsomt, etter å ha oversett synlige fuktskader. Avdekket fukt I salgsprospektet ble boligen i Troms beskrevet som et flott enderekkehus med garasje, tre soverom, stor stue, veranda og utsikt, og den ble presentert som innflyttingsklar. I tilstandsrapporten ble taktekkingen gitt tilstandsgrad (TG)

Har du spørsmål om tryggere bolighandel, innspill, forslag til nye artikler, domsanalyser eller saksvurderinger, kan jeg kontaktes på e-post:

helle@tryggere-bolighandel.no

Med ønske om en riktig god helg!

Vennlig hilsen
Tryggere Bolighandel

Helle H. Solli
daglig leder