Nyhetsbrev uke 19

Nyhetsbrev uke 19
Photo by Markus Spiske / Unsplash

Hvilke utbedringsmetoder er nødvendig for skjult el-anlegg dersom det mangler samsvarserklæring?

Dette uttaler Nord-Troms og Senja tingrett seg om i en nylig avsagt dom av 9.4.24. I denne saken mente kjøpers takstmann at det var nødvendig å åpne konstruksjonen, mens selgers takstmann selvsagt var uenig. Retten viser til skriv fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) i sin vurdering. Les hva retten konkluderte med her. Denne dommen er ennå ikke tilgjengelig på Lovdata!

Utbedring av el-anlegg ved manglende samsvarserklæring
I en nylig avsagt dom i Nord-Troms og Senja tingrett uttaler retten seg om hvilke utbedringsmetoder som er nødvendig for tilstrekkelig kontroll av skjult elektrisk anlegg der det foreligger manglende samsvarserklæring.

Avgjørelser fra Finansklagenemnda

Her kommer et lite knippe av de viktigste avgjørelsene etter den nye forskriften fra Finansklagenemnda for april:

2024-343 - Delvis medhold kjøper. Eldre bolig. Museskader og lekkasje fra pipebeslag. Opplysning om musesikring ga en forventning om at det ikke skulle være mus, utgjorde en mangel. Lekkasje fra pipebeslaget utgjorde ikke en mangel. Prisavslag 55 ooo,-.

2024-342 - Delvis medhold kjøper. Uriktige opplysninger om solforhold utgjorde en mangel. For liten garasjeplass, 2,18 m bred utgjorde ikke en mangel. Kjøper kan ikke forvente at et eldre garasjebygg er i tråd med nåtidens forskriftskrav, og garasje ikke besiktiget. Tilkjent 300 000 i prisavslag for uriktige opplysninger om solforhold, 5 % av kjøpesummen.

2024-341 - Delvis medhold kjøper. Uriktig tomtegrense og reklamasjonsfrist. Plenarealet på 125 kvm utenfor terrassen viste seg å tilhøre naboeiendommen, utgjorde mangel. Uriktig opplysning om tomtegrense var en mangel. Ikke for sen reklamasjon. Prisavslag 400 000, -

2024-338 - Delvis medhold kjøper. Feil ved el-anlegg. El-anlegget ble vurdert til "mørk" TG 2,. flere stikkontakter ikke virket, og at sikringen gikk ved alminnelig bruk av boligen. Opplysningssvikt fra selger. Prisavslag kr 175 750.

2024-306 - Delvis medhold kjøper. Fuktskader i kjeller. Fuktmåling og ventilasjon i kjelleren ble gitt TG 3. Drenering og utvendig fuktsikring TG1. Nemnda kom til at de innvendige fuktskadene var påregnelige for kjøper, men at kostnader til boligens utvendige fuktsikring var upåregnelige. Prisavslag 70 000.

284 - Medhold forsikringsselskap. Rotter og råteskader, opplyst om "lukt av rotter". Forholdene måtte anses som påregnelige sett hen til opplysningene ved salget og boligens alder.

283 - Delvis medhold kjøper. Utglidning av støttemur. Støttemur gitt TG 3 som henviste til manglende rekkverk/ sikring på støttemuren. Utglidningen av støttemuren på grunn av smeltevann og biltrafikk på veien ble ikke nevnt av takstmannen og fremsto som uventet. Prisavslag 100 000.

274 - Delvis medhold kjøper. Stokkmaur og råteskader. Opplyst om maur, men ikke stokkmaur. Boligens bygningsdeler ble gitt TG 2 og TG 3, og det var gitt opplysninger om enkelte fukt- og råteskader. Omfattende skader som følge av stokkmaur og råteskader avdekket ved overtakelsen, samt søppelfylling på tomten. Søppel på tomten og skadene relatert til stokkmaur utgjorde avvik fra hva kjøper med rimelighet kunne forvente. Prisavslag 300 000.

Har du spørsmål om tryggere bolighandel, innspill, forslag til nye artikler, domsanalyser eller saksvurderinger, kan jeg kontaktes på e-post:

helle@tryggere-bolighandel.no

Med ønske om en riktig god helg!

Vennlig hilsen
Tryggere Bolighandel

Helle H. Solli
daglig leder