Utbedring av el-anlegg ved manglende samsvarserklæring

Utbedring av el-anlegg ved manglende samsvarserklæring
Photo by Markus Spiske / Unsplash

I en nylig avsagt dom i Nord-Troms og Senja tingrett uttaler retten seg om hvilke utbedringsmetoder som er nødvendig for tilstrekkelig kontroll av skjult elektrisk anlegg der det foreligger manglende samsvarserklæring.