Millionerstatning for useriøst håndverksarbeid

Millionerstatning for useriøst håndverksarbeid
Det straffer seg for profesjonelle aktører å drive useriøst for rask profitt. Illustrasjonsfoto: Tryggere Bolighandel

Det som startet som en ombygging av underetasjen til utleiedel, endte i rettssak da en gjennomgang av det elektriske anlegget avdekket fare for liv og helse. Saken viser at det kan bli en kostbar affære for en bygningsentreprenør å benytte ufaglært og ikke-kvalifisert arbeidskraft. Daglig leder og styreleder ble personlig ansvarlig for 3,2 millioner kroner i erstatning til kjøperen.

Bakgrunn for saken

Rekkehuset i Bærum ble kjøpt i 2019. Kjøperen ville bygge om underetasjen til en utleiedel, så hun hyret en bygningsentreprenør.

For å lese hele artikkelen, registrer deg på vårt nyhetsbrev her!

Entreprenøren utførte snekkerarbeid, men også rør- og elektrikerarbeid. Det ble blant annet installert kjøkken i kjellerleiligheten, satt inn nye vinduer og dører, flyttet på vegger, justert og byttet ut trapper, lagt varmekabler og nytt gulv, samt overflatebehandling av vegger. Arbeidene kostet i underkant av 890 000 kroner.

Oppdaget problemer

Sommeren 2021 oppdaget kjøperen en stikkontakt som ikke fungerte i kjellerleiligheten. Elektrikeren som kom på befaring oppdaget mange feil og mangler ved det elektriske anlegget, og anbefalte en full sjekk. Kjøperen innhentet derfor rapporter fra bygningssakkyndige, som konkluderte med at entreprenørens arbeid var full av feil.

Kjøperen fikk et kostnadsoverslag på i overkant av 2 millioner fra en annen entreprenør for å utbedre alle manglene. Hun saksøkte firmaets styreleder og daglig leder personlig, og krevde tilsammen 3,2 millioner av entreprenøren inkludert tapte leieinntekter og utgifter til advokat og takstmann. Advokat Torstein Bø fra Oslo Advokatkontor representerte kjøperen.

Entreprenøren avviste alt ansvar og nektet for å ha gjort omfattende elektrisk arbeid på huset. I mellomtiden ble det åpnet konkursbehandling hos entreprenøren.

Ufagmessig og forskriftsstridige arbeider

Asker og Bærum tingrett mente at det forelå mangler ved store deler av arbeidet som hadde blitt utført. Retten påpekte at byggentreprenøren hadde ikke klart å fremlegge dokumentasjon på arbeidet, og mye av arbeidet var forskriftsstridig og ufagmessig utført. Elektrikerarbeidet hadde vært spesielt graverende, med så store feil at det var fare for liv og helse. Arbeidene var så dårlig utført at tingretten mente at det var usannsynlig at håndverkere med fagkompetanse sto bak.

At det var benyttet ufaglært og ikke-kvalifisert arbeidskraft måtte firmaets styreleder og daglige leder ha vært klar over. De hadde ikke stilt krav til fagmessig kompetanse hos håndverkerne sine, og heller ikke kvalitetssikret innleide håndverkere slik som elektrikeren. Tingretten uttalte:

«For retten fremstår det mest sannsynlig at [styreleder] var klar over at oppdraget (…) ikke hadde vært lønnsomt dersom det hadde vært utført fag- og forskriftsmessig.»

Høyt erstatningsbeløp

Styreleder og daglig leder ble personlig dømt til å betale kr 2,3 millioner kroner i erstatning, i tillegg til sakskostnader. Totalt 3,2 millioner kroner. Dette var et høyt erstatningsbeløp sammenlignet med kontraktssummen på 890 000. Om dette uttalte tingretten blant annet at

"Den som utfører et relativt omfattende oppussingsoppdrag på et utpreget ufagmessig vis, må regne med et erstatningsbeløp på den størrelse som nå utmåles".

Bygningsentreprenøren ble også idømt å betale 7 millioner i erstatning for liknende forhold i en annen sak. Saken illustrer at det straffer seg for profesjonelle aktører å drive useriøst for rask profitt, og understreker viktigheten av faglært arbeidskraft og forskriftsmessig arbeid i byggebransjen.