SINTEF opplyser om feil bruk av levetidstabeller i domstolene

SINTEF opplyser om feil bruk av levetidstabeller i domstolene

Står du midt i en boligtvist? Da bør du være oppmerksom på en ny og viktig utvikling som kan påvirke saken din betraktelig. SINTEF har nylig tatt et klart forbehold i sine byggforskblader, og påpekt at levetidstabellene ofte blir feil brukt i domstolene. Dette er en kritisk endring som har stor innvirkning på eierskiftesaker.

SINTEF har nå opplyst at de er kjent med "stort omfang av feil bruk av denne anvisningen i rettslig sammenheng."
Bilde av merknaden fra SINTEF i sitt Byggforskblad 700.320 Foto: advokat Glenn Ulrik Halvorsen

Konsekvenser for boligkjøpere

Tidligere har selgers forsikringselskaper som Protector Forsikring ASA, Claims Link AS, Claims Handling (Anticimex) og også desverre boligkjøperforsikringsselskapene brukt SINTEFs Byggforskserie 700.320 for å argumentere for reduserte prisavslag. Dette har i mange tilfeller ført til feilaktige utmålinger til ulempe for boligkjøpere. For eksempel, hvis en drenering i boligen din er 30 år gammel, og forventet levetid er 60 år, kan domstolene feilaktig redusere prisavslaget med 50% basert på en standardisert tilnærming. Dette gir uriktig utmåling av prisavslag, til ulempe for boligkjøpere.

Oslo Advokatkontor AS har i alle år anført at bruk av levetidstabeller er feil og gir feil prisavslag. Det er den eventuelle verdiøkning en reparasjon som det skal gjøres fradrag for. SINTEF er nå enig i dette. Foto: advokat Glenn Ulrik Halvorsen

Boligkjøpers stilling er nå styrket

Med denne nye informasjonen er det kritisk at du som boligkjøper, sammen med din advokat og takstmann, fremhever SINTEFs merknad om feil bruk av levetidstabellene. Det er viktig å påpeke at domstolenes tilnærming har vært altfor sjablongmessig, noe som har ført til feilaktige utmålinger av prisavslag. Denne utviklingen styrker din posisjon og gir deg en bedre mulighet til å kjempe for det du har krav på.

Drenering av bolig er en gjenganger i boligtvister og i saker for domstolene. Sløve dommere har i en årrekke har i rettssaker hvor boligkjøpere ikke har spesialiserte advokater gjort sjablong fradrag (urettmessig og feilaktig) ved utmåling av prisavslag. Foto: advokat Glenn Ulrik Halvorsen

Ikke aksepterer de fradrag selskapene gjør ved å henvise til levetidstabeller

Som din juridiske partner ønsker Oslo Advokatkontor å sørge for at du som boligkjøper står sterkest mulig i din tvist. Vi har ekspertisen og erfaringen som trengs for å navigere i disse komplekse situasjonene og sikre at dine rettigheter blir ivaretatt.

Bilde fra en eiendomstvist. Foto: advokat Glenn Ulrik Halvorsen

Gratis vurdering av din sak

Står du overfor en boligtvist og er usikker på hvordan du skal gå frem? Vi tilbyr en gratis vurdering av din sak. La oss hjelpe deg med å sikre at dine interesser blir beskyttet.

Kontakt oss i dag

Glenn Ulrik Halvorsen
E-post: glenn@oslo-advokatkontor.no
Mobil: 951 60 000