Velkommen til nyhetsbrev uke 16

Velkommen til nyhetsbrev uke 16

Viktig dom fra Lagmannsretten om virkningen av feil i tilstandsrapporten

Den nye dommen behandler spørsmålet om hvilken betydning det har at tilstandsrapporten ikke oppfyller kravene i den nye forskriften til avhendingslova (tryggere bolighandel), og hvilken betydning dette har for mangelsvurderingen. Lagmannsretten konkluderte med at feil ved én del av en tilstandsrapporten, ikke gjør hele tilstandsrapporten ugyldig, kun den delen feilen retter seg mot. Les dommen her.

Dommen er ikke rettskraftig og kan bli anket til Høyesterett. Tryggere Bolighandel vil gå gjennom dommen og komme med en artikkel om kort tid, så følg med!

Hvilke krav stilles til uavhengighet hos takstmenn?

Denne uken har vi sett på kravet til taktsmanns uavhengighet jf. forskriften til avhendingsloven § 1-3. Dette kravet kommer på spissen når bygningssakkyndig som utarbeider tilstandsrapport er ansatt i samme selskap som også tilbyr boligselgerforsikringen. Dette er helt lovlig etter dagens regelverk, men det kan være grunn til å stille spørsmål ved om dette kan påvirke rapportens innhold når begge parter har sammenfallende interesser. Sikrer da forskriften kravet til uavhengighet? Les ukens artikkel her.

Har du spørsmål om tryggere bolighandel, innspill, forslag til nye artikler, domsanalyser eller saksvurderinger, kan jeg kontaktes på e-post:

helle@tryggere-bolighandel.no

Med ønske om en riktig god helg!

Vennlig hilsen
Tryggere Bolighandel

Helle H. Solli
daglig leder