Nye anvisninger for parkeringsplass fra SINTEF

Nye anvisninger for parkeringsplass fra SINTEF
Photo by Possessed Photography / Unsplash

Som en følge av at størrelsen på bilene våre har økt, har SINTEF kommet med reviderte anvisninger for parkeringsplasser i den nye Byggforskeserien, som vi mener er positive for boligkjøper.

Økt bredde på parkeringsplasser

Den reviderte anvisningen 312.130 Utforming og dimensjonering av parkeringsanlegg gir anbefalinger om utforming og dimensjonering av parkeringsanlegg for personbiler, inkludert HC-plasser. Anbefalingene gjelder for både boligbebyggelse og andre typer bebyggelse som parkeringsanlegg.

SINTEF anbefaler nå å øke bredden på parkeringsplasser fra 2,5 til 2,6 meter. Når bilen er parkert anbefales det å ha plass til å åpne dørene, slik at man kan komme inn og ut. Dette gjelder alle bilens dører, skriver SINTEF. Ifølge SINTEF innebærer funksjonell parkering at alle kan sitte i bilen til den er parkert, noe som også vil bidra til å redusere risikoen for alvorlige ulykker i parkeringshus. Dersom bilen må tømmes for passasjerer og gods før man parkerer kan dette bidra til en utrygg situasjon.

Les mer om når man kan kreve prisavslag for for trang parkering, hvorfor vi mener de nye anbefalingene er positive for kjøper her.

Når gir trang parkeringsplass rett til prisavslag?
Trange og små parkeringsplasser fører ofte til boligtvister. At størrelsen på bilene våre har økt, har også ført til økt antall tvister om parkeringsplasser. Men når vil størrelsen på en parkeringsplass utgjøre en mangel?

Utdrag fra SINTEFs oppdaterte funksjonalitetskrav og krav til dimensjonering i anvisning 312.130:

  • Bilførere må kunne kjøre fram til, inn på og ut av parkeringsplassen med maks én ryggemanøver.
  • Bilen skal kunne parkeres både med fronten inn og ved rygging.
  • Personer må kunne komme inn og ut av bilen uten fare for seg selv eller andre.
  • Det må være plass til å forlate bilen trygt og komme tilbake til den.
  • Parkeringsplasser må være minst 5,0 meter lange, HC-plasser minst 6,0 meter.
  • Bredde uten sidehinder: minst 2,6 meter. Med sidehinder på én side: minst 3,0 meter. Med sidehinder på begge sider: minst 3,3 meter.
  • Plassbehovet rundt en parkert bil: Minst 0,7 meter fri plass på siden, og minst én passasje på 0,5 meter rundt bilen.
  • Ved søyleplassering: Minst 2,8 meter bredde ved søyle på én side, og minst 2,9 meter ved søyle på begge sider.

Anvisningen kun en anbefaling

På bakgrunn av spørsmål om den nye anvisningen har SINTEF har kommet med en presisering. De påpeker at presiseringen kun er en anbefaling for hvordan man kan oppfylle funksjonskravene i dagens regelverk, og at en ny anvisning derfor ikke innebærer et nytt regelverk. Men de skriver videre at anbefalingen sier noe om hvordan man bør oppfylle gjeldende funksjonskrav i TEK17, basert på en dokumentert økning av bilstørrelsen.

De presiserer videre at man skal legge den utgaven av anvisningen til grunn som er gjeldende på tidspunktet for prosjektering av planløsning, da planløsningen en en forutsetning for den videre prosjekteringen. Dette gjelder selv om det kommer en nyere utgave av anvisningen før overlevering av bygningen.

SINTEF har økt anbefalingen for bredden på parkeringsplasser fra 2,5 til 2,6 meter. Illustrasjonsfoto: Tryggere Bolighandel