Kan solcellepanel gi grunnlag for dispensasjon fra energikrav i TEK 17?

Kan solcellepanel gi grunnlag for dispensasjon fra energikrav i TEK 17?
Photo by Bill Mead / Unsplash

Ja, mener Asker kommune. Utbyggerne av Heggedal terrasse fikk innvilget dispensasjon fra energikravene om krav til skorstein i Byggteknisk forskrift (TEK). Arkitektfirmaet fikk først nei fra kommunen, men argumentet om at det var tilrettelagt for solcellepanel på taket førte til at kommunen snudde.

Fikk først nei fra kommunen

Etter den opprinnelige søknaden fra Boxs arkitekter og utbygger Beliggenhet Holding AS, ga kommunen et nei til dispensasjon. Bygget tilfredsstilte ikke vilkårene for unntak fra kravet til skorstein jf. TEK-17 § 14-4 (4), nemlig at boenheten må ha vannbåren varme, eller tilfredsstille kravene til passivhus. Asker kommune viste til at TEK sine krav er minimumskrav, og at de ikke har hjemmel til å akseptere avvik fra gjeldende forskrifter. Videre viste de til at det ikke var innenfor Asker kommune sin miljøpolitikk å lempe på slike krav.

Meld deg på nyhetsbrevet for å lese hele artikkelen: