Boligkjøper fikk ikke hjelp av boligkjøperforsikringen - selskapet ble ansvarlige

Boligkjøper fikk ikke hjelp av boligkjøperforsikringen - selskapet ble ansvarlige
Illustrasjonsfoto: R ARCHITECTURE / Unsplash

Blitt avvist av boligkjøperforsikringen din fordi de sa du ikke hadde en god sak? I dette tilfellet måtte forsikringsselskapet betale 470 000 kroner i erstatning til kjøperen etter at de avviste en sak som Finansklagenemnda mente kunne vinnes.

Sakens bakgrunn

Den aktuelle saken gjalt kjøp av en leilighet i Oslo. Ved salget ble kjøperen fortalt at leiligheten hadde egen hage med ekslusiv bruksrett og en hagebod. Men etter overtakelsen ble kjøperen kontaktet av sameiet, som opplyste om at det ikke var eksklusiv bruksrett til hagen, og at boden var ulovlig.

Kjøperen kontaktet boligkjøperforsikringen, som sendte inn krav om prisavslag mot selger på 1 million kroner. Men etter at selger og selgers megler uttalte seg i saken og sto fast ved at det var en eksklusiv bruksrett, nektet boligkjøperforsikringen å hjelpe kjøperen mer. De ba kjøperen om å følge opp saken selv.

Boligkjøperforsikringen nektet å følge Finanaklagenemndas avgjørelse

Kjøperen klaget til forsikringsselskapet, men de avviste klagen. Kjøperen klaget deretter forsikringsselskapet inn for Finanskalgenemnda, og fikk medhold. Nemnda sa at det var sannsynlig at kjøperen kunne vinne saken, og at boligkjøperforsikringens avslag om videre hjelp derfor var urettmessig.

Boligkjøperforsikringen nektet å følge nemndas avgjørelse. Kjøperen klaget forsikringsselskapet inn til Finansklagenemnda igjen, og mente at selskapet var erstatningsansvarlige for det tapte kravet mot boligselgeren på over 1 million kroner. Forsikringsselskapet avviste kravet.

💡
Visste du at: Boligkjøperforsikringen dekker utgifter på kr. 1215 eks. mva. per time for boligkjøpers egen advokat, samt kostnader for alle nødvendige rapporter fra fagkyndige. Ved å velge en egen advokat sikrer du at advokaten ivaretar dine interesser, og ikke forsikringsselskapets.

FinKNs vurdering

Finansklagenemnda konkluderte med at kjøperen ikke hadde fått fullstendig informasjon om bruksretten til hagen da leiligheten ble solgt, og at dette hadde påvirket avtalen. De la vekt på at kjøperen ut fra salgsdokumentene hadde fått en forventning om en større hageflekk, som ikke kunne benyttes av de øvrige sameierne, og som ga kjøperens leilighet en mer skjermet beliggenhet. Den manglende bruksretten utgjorde derfor en mangel, og opplysningene hadde innvirket på prisen.

Nemnda mente at forsikringsselskapet hadde opptrådt uaktsomt ved å stoppe hjelpen, og ved at de ikke hadde informert kjøperen på en klar og tydelig måte om at saken kunne bli foreldet. De hadde heller ikke tatt nødvendige skritt for å stoppe forelding av kravet. FinKN konkluderte derfor med at forsikringsselskapet var erstatningsansvarlige etter skadeerstatningsloven § 2-1 for uaktsom rådgivning fra sine advokater.

FinKN kom til at kjøperen hadde krav på 470 000 i erstatning fra forsikringsselskapet. Avgjørelsen har referanse 2023/91.