Tilstandsgrad (TG) i en tilstandsrapport

Tilstandsgrad (TG) i en tilstandsrapport
Photo by Daniel McCullough / Unsplash

I en tilstandsrapport skal det etter forskrift til avhendingsloven (tryggere bolighandel) § 2-22 fastsettes en tilstandsgrad på eiendommen. Tilstandsgraden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk, og er en viktig faktor for å vurdere verdien og vedlikeholdsbehovet til en eiendom. Fastsetting av tilstandsgrad gjøres etter forskriftens § 2-23 og den til enhver tid gjeldende bransjestandarden for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

  • TG0 - Ingen avvik (Ingen tegn til slitasje)
  • TG1 - Mindre eller moderate avvik (normal mindre slitasje, men i god stand)
  • TG2 - Vesentlige avvik (betydelig nedslitt, og behov for reparasjon eller utbedring innen få år)
  • TG3 - Store eller alvorlige avvik (nærmest behov for umiddelbar utbedring)

Det følger av forskriftens § 2-22 at dersom et rom eller en bygningsdel gis tilstandsgrad 2 eller 3, skal den bygningssakkyndige redegjøre for årsaken til og konsekvensen av dette. Den bygningssakkyndige skal også gi et sjablonmessig anslag på hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler som gis tilstandsgrad 3.