Mangelfull drenering, alder er ikke alt for FinKN

Mangelfull drenering, alder er ikke alt for FinKN
Illustrasjonsfoto: Tryggere Bolighandel

To saker for Finansklagenemnda (FinKN) om drenering ga ulikt resultat for kjøperne. Alder, tilstandsgrad og øvrige risikoopplysninger var avgjørende for nemnda.