Pelsdyrhall-dommen (Rt-2000-199)

Høyesterett kom til at når verdireduksjonen på grunn av manglene var lavere enn estimerte reparasjonskostnadene, skulle verdireduksjonen legges til grunn som prisavslag.

Pelsdyrhall-dommen (Rt-2000-199)
Photo by Sunguk Kim / Unsplash

Instans: Høyesterett - Dom.
Dato: 2000-02-10
Stikkord: Pelsdyrhall-dommen, Kjøpsrett. Sivilprosess. Avhending av fast eiendom. Prisavslag. Nytt krav.

Sammendrag

Utbedringskostnadene for mangel ved kjøp av fast eiendom utgjorde 180 000 kroner.

Manglene ble antatt å redusere markedsverdien med 75 000 kroner, og prisavslaget ble fastsatt til dette beløp.

Uttalelser om fortolkningen av avhendingsloven av 3. juli 1992 nr. 93 § 4-12 .

Dissens 3-2.